Vård & Omsorg

Trygghetslarm och kallelsesignalsystem är idag avancerade IT-tjänster som ska integreras på flera nivåer med andra tjänster och system. Vi erbjuder lösningar som gör det svåra enkelt.

Trygghetslarm »

xTid - planeringsverktyg »

Industri

Informations- och kommunikationsflödet är många gånger helt avgörande för att rätta beslut skall kunna tas omgående. Vi erbjuder lösningar som ger full kontroll av produktionen i realtid. Rätt information till rätt person, snabbt och effektivt.

Industri »

En lösning att lita på

En lösning att lita på

Våra kunder litar på att larmet alltid kommer fram, oavsett vad som händer i omvärlden. Vi kan bygga helt lokala lösningar, utan beroenden på externa tjänster.


Secure Notification Service »


Nyheter


Larm i din befintliga infrastruktur. Utan krångel.

Du väljer funktion, vi säkerställer larmhanteringen - svårare behöver det inte vara! Läs mer om BRIX NetAlarm »


 

Professionell app för personlarm från mobilen. Utvecklad i samråd med SOS Alarm.

Larm kan skickas direkt till larmcentralen utan att passera några servrar. EMB Emergency har protokollstöd för att kunna skicka larm direkt till de flesta larmcentraler.


Tyst vårdmiljö med Vidar. Ditt egna larmsystem.

BXO Vidar är den nya generationens larmsystem som bygger på ny teknik och nytt tänkande, med utgångspunkt i den nya trenden mot tyst vårdmiljö. Vidar lämpar sig för servicehus, gruppboenden och sjukhus med 10 platser och uppåt. Det finns ingen övre gräns för hur många enheter som kan hanteras i systemet.


SYSTEMINTEGRATÖR? Vi söker företag som arbetar med systemintegration inom vård, omsorg, industri. Kontakta oss!