170421 BXO LAS möjliggör samarbete

Tjeders och Aifloo samarbetar om medicinsk artificiell intelligens genom LAS.

Tjeders och Aifloo har med hjälp av BXO LAS integrerat sina system. Tack vare den öppna och flexibla plattformen kan system integreras utan omfattande utvecklingsarbete och till lägre kostnad.

Aifloo och Tjeders i samarbete

- “Tjeders erbjuder lösningar med fokus på att bibehålla eller öka individens trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet”, berättar Marie Svensson, VD på Tjeders.

Målet är att ge omsorgspersonal möjlighet till mer tid med varje individ, högre kvalitet och effektivitet inom äldreomsorg och sjukvård. 

BXO har över 10 års erfarenhet av mobil larmhantering - vi började ett par år innan iPhone existerade - och har under vägen samlat på oss ovärderliga kunskaper inom området samt en hel del kunder som alla förlitar sig på att larmen ska komma fram från punkt A till punkt B oavsett vad som sker i omvärlden. Vi kallar vår lösning BXO Secure Notification Service (BXO SNS)

Är Du intresserad av att ansluta till LAS-plattformen? 

Ring BXO för mer info!

Bengt Strömberg 
Försäljning och Marknad 
bengt.stromberg
+46706383338

Läs hela pressmeddelandet från Tjeders här:
http://www.mynewsdesk.com/se/1968/pressreleases/tjeders-och-aifloo-i-samarbete-om-framtidens-omsorgssystem-1921247