200324 Viktigt ha koll på kontinuiteten

Håll koll på kontinuiteten och minska smittspridningen.

Håll koll på besökskontinuiteten och minska smittspridningen! Vi vill påminna våra LAS-användare om de rapporter som finns för att mäta besökskontinuitet och kontrollera hur många olika personer som besöker våra äldre.

Bra beslut baseras på bra fakta!

Personalkontinuitet – Denna rapport visar vilka personer som besökt de boende och utfört insatser under en viss period.

Besökskontinuitet – visar hur många olika personalkontakter de boende har. God besökskontinuitet innebär att vårdtagaren får besök av ett relativt litet antal olika vårdgivare, och därmed minskad smittspridning.

Kontinuitet är viktigt inom all typ av vård, men kanske speciellt idag för att skydda de äldre.

Läs mer om Local Alarm Solution och de olika typer av statistik och rapporter som den har stöd för.