160810 Kavat Vårds moderna äldrevård

Kavat Vård berättade på ett seminarium om hur de arbetar aktivt med IT-stöd inom vården och omsorg för ökad kvalitet och trygghet till sina kunder. Kavat använder BXOs plattform till sina boenden där Viser hanterar bland annat drift och service. 

Länk till video från deras seminarium:
https://www.youtube.com/watch?v=27-NlPnOf5Y