160422 Snabb och miljövänlig larmhantering

Extremt snabb larmhantering med LAS 7

Nu blir det överordnade systemet BXO LAS extremt mycket snabbare - från 5 larm per sekund till 150 000 larm per sekund. Prestandaökningen kommer att leda till nya affärsmöjligheter och användningsområden för systemet.

Teknikskifte

Utmaningen som våra utvecklare ställdes inför var att öka prestanda utan att ge avkall på tillförlitlighet och säkerhet. För att kunna nå dit tvingades vi lämna den ålderstigna SQL-tekniken bakom oss.

För detta nytänk vände vi blicken mot de finansiella marknaderna där snabbhet och säkra lösningar är ett måste. Här måste stora transaktionsvolymer hanteras i realtid och driftsäkerhet samt tillförlitlighet är av yttersta vikt och inget man kompromissar bort. Man köper sig fri från problem helt enkelt för att alternativet är så mycket mer kostsamt.
 
Mer om lösningen
 
LAS 7.0 har en helt ny arkitektur med inspiration från ett system för finansiella transaktioner.
 
Lösningen bygger inte längre på en extern databasserver, utan all aktuell information hålls i minnet och alla händelser skrivs ner till en “journal”, en loggfil där man bara kan lägga till och aldrig ta bort information.
 
Mer om Local Alarm Solution
Fördelar
 • Snabbare - från 5 larm per sekund till 150 000 larm per sekund.
   
 • Bättre tillförlitlighet när vi inte längre är beroende av en extern SQL-databas.
   
 • Ingen begränsning av databasstorleken.
   
 • Journalen lagrar alla händelser, när de inträffade och av vem de initierades.
   
 • Serverns interna tillstånd kan återskapas genom att spela upp journalen. Vill vi återställa servern till 14:55 den 17 augusti spelar vi upp journalen fram till den tidpunkten. Vill vi istället backa till 14:50 så spelar vi upp journalen till den tidpunkten.
   
 • Miljövänligt - mindre CPU kraft - lägre värmeutveckling - sparar på energianvändningen.
   
 • Vid behov finns möjlighet att exportera data till SQL-databas.
   
 • Nya och förbättrade gränssnitt kommer med i releasen.