Om BXO Solutions AB

Marknadsledande inom säker mobil larmhantering i realtid.

BXO Solutions AB är marknadsledande inom säker mobil larmhantering i realtid. Våra lösningar finns på allt ifrån små gruppboenden inom vård och omsorg, med ett enkelt larmbehov, till stora industrilösningar där OPC och RFID är en del av det som skall integreras. Vi presenterade världens första system för mobil larmhantering redan 2006, och sedan dess har många upptäckt fördelarna.

BXO utvecklar och bygger larmhanteringslösningar för maximal tillgänglighet och driftsäkerhet med olika mobiloperatörer som samarbetspartners och kravställare. Det handlar inte bara om att distribuera larm till mobiler utan även få in dubbelriktad övervakning av olika enheter. Säkerhetsbranschen har tidigare ställt sådana krav på säkra larmöverföringar för högsäkerhetsanläggningar, som exempelvis banker, som vi idag erbjuder alla våra kunder.

BXO Solutions AB
Ruddammsvägen 11-13
SE114 21 STOCKHOLM
SWEDEN


Kartlänk: 

Bankgiro 5815-1226
Postgiro 360053-3
ORG: 556659-2217
VAT No SE556659221701

Bankkontonr: 9960 3403600533

IBAN: SE53 9500 0099 6034 0360 0533
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Account holder: BXO SOLUTIONS AB