180116 Östhammar moderniserar CareTech 5000

Nkontakt tilldelades uppdraget att modernisera CareTech 5000-systemen på kommunens boenden. BXO LAS och gränssnittet SYS5K gör det möjligt att uppdatera befintliga system så att de kan erbjuda alla de funktioner man förväntar sig av modern välfärdsteknik.

Sys5K
SYS5K låter Östhammar behålla och dra nytta av redan gjorda investeringar.
CareTech 5050 Rumsapparat

Bakgrund och syfte

Ramavtalet omfattar service och uppgradering av befintligt trygghetslarm. Trygghetslarm är Caretech 5000 och installerades under 2010 på boendena som är i behov av uppgradering till modernare version för att anpassas till gällande och kommande IT-utveckling inom Vård och omsorg.

För mer information om SYS5K:

Ring BXO för mer info!

Bengt Strömberg
Försäljning och Marknad
bengt.stromberg
+46706383338