180425 GDPR - viktigt för dig som använder LAS

Den 25 maj träder GDPR-direktivet i kraft och innan dess bör ni som licensinnehavare ha fått information från er leverantör och erbjudande om en uppgradering av LAS.

Om ni inte har mottagit information och erbjudande, kontakta oss!

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

Vi har jobbat intensivt med att ta fram lösningar och förbättringar för att våra användare lättare ska kunna uppfylla kraven i GDPR. 
 
Urval ur övriga nyheter:

Titta efter GDPR-symbolen i LAS Viewer: