Larmmottagare

En framtidssäker larmmottagare för trygghetslarm.

Att använda sig av LAS som larmmottagare till trygghetslarm i egen regi ger dig en säker hantering av larm nu och i framtiden.

Med LAS får du en teknisk plattform som alltid är uppdaterad med den senaste tekniken. Du har tillgång till många olika sätt för utalarmering - valet är ditt, vi ger dig hela verktygslådan!

Du kan enkelt hantera larmen själv samt vid behov vidaresända larmen till annan larmcentral eller mottagare.

Vi hjälper dig att skapa en helt övervakad och digital larmkedja efter dina önskemål och villkor!

Kommunikationsvägar

I en och samma plattform hanterar du alla förekommande typer av kommunikationsvägar för trygghetslarm:

  • Analoga trygghetslarm
  • Digitala trygghetslarm via mobilnät
  • Digitala trygghetslarm via internet
  • Digitala trygghetslarm via Tetra/Rakel

Egenskaper

Utalarmeringsvägar

Larmen kan automatiskt vidarebefordras till många olika typer av mottagare:

  • Säker push-tjänst till smartphones och surfplattor
  • Trådlösa telefoner
  • Tetra/Rakel
  • I form av text; E-post, p-sök, SMS, displayer osv

Trygghetslarm i Rakel

Vår lösning är förberedd för Rakel. Läs mer om det samarbetsprojekt vi deltog i som lade grunderna för trygghetslarm i Rakel i pressmeddelandet Lösningen för trygghetslarm i Rakel är här.

Läs mer här »