161011 Mät besökskontinuitet och personalkontinuitet med LAS

Mät besökskontinuitet och personalkontinuitet med LAS

Grunden i allt förbättringsarbete är att kunna mäta det man vill förbättra. Kontinuitet är viktigt för vårdtagarna. Mät besökskontinuitet och personalkontinuitet med LAS!

Många har läst och upprörts av rapporterna i media om hur brukare kan ha upp till 70 olika hemtjänstvårdare i månaden. Vi fick i uppdrag av en kommun att hjälpa dem att visa hur det egentligen ser ut.
 
 
Rapporter
LAS innehåller många standardrapporter. Utöver dessa har vi tagit fram anpassningar för hemtjänst så som:
 
Verkställighetsdatum hos kund – dvs det första besöket hos helt ny kund.
 
Personalkontinuitet – tänk er att klagomål inkommer från kund att många olika personer utför insatserna. Denna rapport visar vilka personer som varit där och utfört insatser under en viss period.
 
Besökskontinuitet – visar hur många olika personalkontakter de boende har. God besökskontinuitet innebär att vårdtagaren får besök av ett relativt litet antal olika vårdgivare, som därmed har förutsättningar att lära känna varandra. 
Kontinuitet är viktigt inom all typ av vård, men kanske speciellt inom äldrevården och då i synnerhet inom demensvården.
 
Länkar
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17604066.ab
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/allan-har-70-olika-vardare-i-hemtjansten
 

Fler rapporter hittar du här!
http://sv.bxo.se/Rapporter.html
 
Bilderna nedan visar besökskontinuitet för ett SÄBO under en vecka, två olika år.
 
Våren 2014
Hösten 2016