Vidar

Det moderna trygghetslarmsystemet som är konstruerat med brukarens bästa i åtanke.

BXO Vidar är den nya generationens larmsystem som bygger på ny teknik och nytt tänkande, med utgångspunkt i den nya trenden mot tyst vårdmiljö. Vidar lämpar sig för servicehus, gruppboenden och sjukhus med 10 platser och uppåt. Det finns ingen övre gräns för hur många enheter som kan hanteras i systemet.

Vidar med display och knappar
Vidar med knappar
Vidar med NFC

Den öppna plattformen Vidar

Vidar är ett plattform som är utveklad för att kunna anpassas till olika leverantöres radiotillbehör och komma ifrån inlåsningseffekter. Plattformen är helt unikt i sitt slag där flera leverantörers larmtillbehör kan användas samtidigt om så önskas. Vi kallar lösningen för mRadio™ (multiradio).

Tycker du att detta låter intressant för en upphandling eller är du en leverantör av radiotillbehör som vill komma in i mRadio™-plattformen? Kontakta oss så hjälper vi till!
 

Tekniska fördelar:

 • Konfigureras i datormiljö i grafiskt gränssnitt
 • Stöder mRadio™, multiradiolösning
 • Diskret larmhantering med larmvisning i mobiltelefoner, DECT, datorer med mera
 • Loggning och statistikfunktioner
 • Larmvisning sker endast till berörd personal
 • Displaylösning
 • Stöd för radiopositionering på ZON-nivå.
 • BXO IRID, ger både positionering på rumsnivå och information om vem som har larmat.
 • Integrationlösningar finns för NFC samt larmvisning via BXO wPager, WiFi
 • Kan med fördel byggas med ett TCP/IP-backbone för transmission.

Egenskaper:

 • Självkonfigurerande och självövervakande
 • Konfigurering i grafiskt gränssnitt
 • Snabb larmhantering
 • Fjärrhantering och fjärrsupport
 • mRadio™, samverkande radiomottagare och många typer av tillbehör (Visonic PowerCode, Phoniro Systems och/eller Viser AB "Climax")
 • Vidar finns även med stöd för IR (infrarött) och ultraljudssändare
 • Komplett larmsystem eller som OEM-komponent
 • Ett stort utbud av komponenter finns att tillgå

Enkelhet

Ansvarar du för driften av anläggningen, eller om du är den som ska driftsätta systemet, får du maximalt stöd av det grafiska gränssnittet. Här ser du lokalt eller på fjärr alla tekniska enheter, deras aktuella status och konfiguration. Du ser aktuell mjukvaruversion, bussens matningsspänning och mycket annat.

Vidar-bussens är självkonfigurerande, vilket innebär att man inte behöver hålla reda på adresser på samma sätt som i traditionella system. Kopplar du bort en enhet från en busslinga och kopplar in den på en annan så fungerar det bara, utan att du behöver göra något.

Ingångar och utgångar bestämmer du själv över. Det finns fyra I/O på varje enhet och du bestämmer vilka som ska vara ingångar och utgångar. Det spelar heller ingen som helst roll på vilken enhet ingången sitter.

Ett exempel:

En snabb installatör har monterat upp magnetkontakter till boendedörrarna. Vissa blev inkopplade som NC och andra blev NO. Inga problem - med det grafiska gränssnittet ändrar du lätt funktion på ingångarna.

 

Rapporter

All verksamhetsutveckling handlar i grunden om att först mäta för att sedan utveckla.
När man väl har fakta kan man snabbt göra åtgärder i den egna verksamheten för att sedan på ett enkelt sätt få ut rapporter på utfallet.

Läs mer här »

Systemövervakning

Eftersom alla tekniska system förr eller senare drabbas av störningar är det viktigt att ha både driftövervakning och en plan för att hantera driftstörningar. Med BXO LAS övervakar du alla dina system från en och samma plattform. Läs även om vår nya tjänst StatusMonitor som ger dig stenkoll på dina anläggningar!

Skalbarhet

BXO Vidar finns i olika utföranden med och utan display eller en ren NFC-lösning. Önskar du nu lite av varje så är det inget större problem heller lösningen är fullt skalbar.

 • Vidar NFC - en lösning utan klassiska rumsapparater!
 • Vidar rumsapparat i standard utförande
 • Vidar finns med Displaylösning
 • Vidar med tal - tal som tillbehör med den unika funktionen xBACK

Vidar plattformen kan köras:

 • Lokalt
 • Centralt
 • Som molntjänst

Tilläggstjänster

Den mobila larmtelefonen är inte begränsad till enbart larmhändelser utan kan även användas som ett redskap för att registrera alla händelser och aktiviteter. Genom integration till stödsystem kan man även få stöd för:
- Senior alert
- medicinutdelning
- viktkontroller
- nutrition
- sjukgymnastik

 

Har du frågor angående Vidar-lösningen ta kontakt med oss.