Tyst vårdmiljö

En lugn och hemlik miljö har positiva hälsoeffekter.

Tyst vårdmiljö är bra för både brukare och personal. Man slipper störande pip och blinkande displayer. Det minskar stressen hos både personal och patienter, och ökar effektiviteten och säkerheten i vården.

 • Respekt för brukarnas integritet, larm från den larmande går bara till den som ska hantera larmet
   
 • Lugn och ro för de boende utan displayer som ständigt står och piper i korridorer och ibland till och med i boenderummen
   
 • Effektivare hantering för personalen som inte behöver springa runt lika mycket
   
 • Bättre arbetsmiljö för personalen, utan pipande displayer
   
 • Snabbare respons då larmen går fram direkt till rätt person oavsett var denne befinner sig