211013 BXO LAS är baserat på blockchain -teknik

 Vad kan vi lära oss av block chain-teknik inom larmhantering och systemintegration?

Att lägga till blockchain-funktioner i BXO LAS har medfört många fördelar.

Redan 2016, när vi släppte BXO LAS 7.0, övergick vi från gammeldags SQL -databaser till en ny lösning baserad på sk event sourcing. Det är en teknik som ursprungligen skapades för finansiella transaktioner, där man måste hantera stora volymer av transaktioner, eller händelser, mycket snabbt. Information lagras som en sekvens av block i en kryptografiskt säkrad journal där man bara kan lägga till data.

Detta hjälper till att säkerställa att data inte kan manipuleras. Det har också resulterat i total och garanterad spårbarhet.

Andra fördelar inkluderar förbättrad tillförlitlighet och en kraftigt ökad prestanda när det gäller larmhanteringen.

Det lade också grunden för att kunna införa stöd för distribuerad konsensus, vilket ger bland annat möjlighet till realtidsbackup (Real-Time Remote Replication, RTRR) och automatisk failover.