TETRA

Larmdistribution i TETRA

Larm som är insamlade i LAS kan distribueras ut i en TETRA-terminal. Det är även möjligt att att hantera SDS från en terninal.

Tekniska lösningar inom TETRA

BXO XTT-projekt läs mer här "Lösningen för trygghetslarm i Rakel är här"

Vad är RAKEL?

Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa.

Läs mer om RAKEL

För vem?

 • Industri
   
 • Gruvnäring
   
 • Hemtjänst - hantera trygghetslarm

Larmhantering

 • Larmpresentation i TETRA-terminaler och digital PMR
   
 • Larmsändare för TETRA och digital PMR
   
 • Larmsändare med tal för TETRA
   
 • Larmhantering och integration

Meddelandehantering

 • Utskick av fritextmeddelanden
   
 • Utskick av förinställda snabbmeddelanden
   
 • BXO WMI - sändning från webbgränssnitt eller PC-klient

Nätövervakning

 • Kontinuerlig funktionsövervakning av inomhusnät
   
 • Driftlarm till larmcentral eller mobila enheter
   
 • Logga RSSI och fördröjningar i nätet

Mer information