LifeCircles

Vad är LifeCircles?

Life Circles är en välfärdsteknisk lösning från Nederländerna som syftar till att öka individens frihet och trygghet inom äldrevården. Life Circles innebär att en boende kan röra sig i olika frihetsgrader beroende på personens individuella egenskaper, exempelvis med avseende på demenssjukdom.

Enligt filosofin bakom Life Circles ges varje individ de friheter som denne kan hantera utan att utsätta sig själv eller tredje person för onödiga risker. Det är ett tankesätt som ökar individens frihetsgrad samtidigt som trygghet och säkerhet ges tillbörlig vikt.

De boende delas in i olika omsorgsgrupper (nedan benämt som OG), helt beroende på vad varje individ har för behov av stöd i vardagen:

 

OG 1: boende kan röra sig i sitt rum och ett larm/notifikation avges när den boende lämnar rummet. Kan även villkoras på tid på dygnet.

 

OG 2: boende kan röra sig i sitt rum och i vissa korridorer i byggnaden.

 

OG 3: boende kan röra sig i sitt rum och i vissa korridorer i byggnaden plus centrala platser och gemensamhetsområden i byggnaden.

 

OG 4: boende kan röra sig i sitt rum och i vissa korridorer i byggnaden, gemensamhetsområden i byggnaden, men ett larm avges om hen lämnar byggnaden.

 

OG 5: som OG 4, men den boende kan lämna byggnaden förutsatt att hen spåras av ett system mobilt GPS-system.

 

BXO Local Alarm Solution är en plattform för systemintegration och välfärdsteknologi som bland annat implementerar stöd för Life Circles, IoT och Medtech. Vi kopplar samman alla system - från allt, till allt.