200311 BXO LAS byggt för extraordinära händelser

En påminnelse i dessa tider när man sätter in extraordinära insatser för att hantera en allvarlig situation. En situation som ingen räknade med skulle uppstå.

Vår larmhanteringslösning BXO LAS är byggd från grunden för att hantera extraordinära situationer. Vi har redan planerat in detta sedan >12 år tillbaka - att hantera det omöjliga som vissa säger, det som inte ska hända! 

Vi har byggt LAS med tanke på kontinuitetshantering - att planera i förväg för att kunna upprätthålla verksamheten/organisationen vid en extraordinär händelse.

Vi bygger bort problem i förväg, så företag och organisationer skall kunna hantera en kris.

Detta är bättre för hela samhället på lång sikt då vi alla bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle.

BXO LAS-plattformen för industrier, fastigheter eller vård och omsorg behöver inte på något sätt vara uppkopplad mot internet eller andra externa system eller molntjänster för att fungera!

Var med du också - kontinuitetsplanera och var beredd vid kris. Ta ansvar för er organisation och bidra till ett säkrare Sverige! Var aktiv, inte passiv!

Kort beskrivning av BXO LAS öppna larmplattform:
  • BXO LAS, Möjlighet att ha lokal larm/notifierings server.
  • BXO SNS, egen lokal push-server
  • BXO Pager, specialapp för egen push-tjänst
  • BXO 2FA lokal tvåfaktors inloggning 
Vill ni vara en del av BXO LAS-plattformen, kontakta oss!
 
Kontakta BXO
 
För mer information se MSB - Kontinuitetshantering:
www.msb.se/kontinuitetshantering
 
Kommunernas ansvar:
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/kommuner