161005 Avvikelsemonitorering

Mer information om funktionerna för avvikelsemonitorering i LAS

Genom tekniker som avvikelsemonitorering, TeleCare och eHälsa kan man upptäcka förändringar i beteendemönster som kan indikera att något inte står rätt till. Tekniken kan öka tryggheten för den som vill bo kvar längre i det egna hemmet.

Funktionerna finns i LAS sedan 2010 och har över tid utvecklats allteftersom nya sensorer och ny teknik för monitorering har blivit tillgänglig.

Läs mer här  >>