180327 BXO presenterar SCAIP X S

SCAIP X/S är en vidareutveckling av SCAIP-protokollet med syftet att höja säkerheten, minska kostnaderna och ge fler möjligheter som t.ex. medicinsk data och avvikelsemonitorering med artificiell intelligens. SCAIP X/S är Extended and Simplified.

Den gällande SCAIP-standarden har några problem som vi i och med detta initiativ föreslår bättre lösningar för:
 
 
SCAIP X/S är säkrare därför att:
 
 
SCAIP X/S är enklare och har mycket mindre overhead därför att:
 
 
Bland övriga områden vi har adresserat märks:
 

 

För mer information, kontakta oss!