170907 Leverans av 70 anläggningar till kund i Australien

BXO SNS

Vi är nu inne i slutskedet av en leverans av LAS-plattformen till en australisk vårdorganisation med ett 70-tal anläggningar över hela Australien.

Den Australiska marknaden ser stora fördelar med den öppna LAS-plattformen. Våra återförsäljare har själva tagit fram flera integrationer. 

Möjligheten att använda sig av en egen lokal push-tjänst (BXO SNS) är en del av bakgrunden till framgången och en förutsättning för att kunna uppnå säkra och stabila lösningar.

Vi ser fortsatt en stark tillväxt i Australien. Även Benelux-området är en växande marknad.