150702 Philips Hue kan nu kopplas till LAS

Philips hue kan nu kopplas till LAS!
Varför har vi gjort detta då...? jo bara för att vi kan - vi vill visa på styrkan med en öppen plattform, att allt går att integrera!

Värdens första trygghetslarm som kopplats ihop med hue?

Vi ser fram emot att integrera nya system och ta fram lösningar!

Idéer för hue
- visa på närvaro utanför boendedörren
- i LAS kan vi ställa in olika färger för olika aktiviteter - dessa kan hue följa
- tända upp boendes rum vid golvlarm eller någon annan larmtyp
- tända upp och indikera att boende kommer att få besök/vård eller att tjänst skall utföras
- mysfaktor 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/philips-hue-kopplas-ihop-med-trygghetslarm-1187768