200320 COVID-19 - Vi ställer upp för Sveriges sjukvård

Vi ställer upp för Sveriges sjukvård. Våra larmlösningar står till ert förfogande, pro bono.

Vården kämpar för att kunna erbjuda tillräckligt många vårdplatser för COVID-19-patienter. Vi vill hjälpa till och erbjuder nu våra lösningar för patientanrop pro bono - utan kostnad.

Vi har informerat våra partners att vi ställer upp när de får frågor om att hjälpa till med temporära lösningar där det behövs för att kunna utöka antalet vårdplatser med anledning av COVID-19.

Hela BXOs tjänsteutbud står nu till våra partners förfogande om en sådan extraordinär förfrågan kommer.

Vår plattform erbjuder unika möjligheter att snabbt och genom befintlig infrastruktur driftsätta verksamhetsstödjande system för bland annat patientanrop.

- “Vi fick en förfrågan från ett sjukhus i utlandet där man behövde starta upp en ny tillfällig vårdavdelning så snabbt som möjligt. För oss var det självklart att vi ville hjälpa dem, och vi vill nu även ge den svenska vården samma möjlighet”, säger Bengt Strömberg, CEO på BXO Solutions AB.

- “Genom att vi kan nyttja befintlig infrastruktur, och vid behov till och med patienternas egna telefoner, kan vi snabbt och enkelt lösa larmbehovet även under extremt resursutmanade situationer.”

Det finns ett flertal leverantörer av larmtillbehör som kan användas. Larmvägar kan bland annat vara:

 • Larm via patientens egen telefon (BYOD)
   
 • Larmhårdvara som till exempel
  • Climax
  • BlooLoc
  • Tjeders
  • Doro/CareTech
  • Neat
  • Fibaro Z-Wave
  • Med mera...
    
 • Larm via mobil app
   
 • Larm via SMS, (Climax, Doro, SRT, etc.)
   
 • Larm från PC (Notifier)

 

 

https://www.linkedin.com/company/bxo-solutions-ab