150423 Digitala trygghetslarm i Vellinge

Digitala trygghetslarm i Vellinge

BXO fick uppdraget att leverera larmplattformen till Vellinge kommun via återförsäljaren Viser AB.

• Bygger på en öppen plattform - LAS 
• Integrerad mobil larmhantering med NFC
• WLAN på äldreboenden
• Rapporter och statistik, t.ex. besökskontinuitet

Besök Vellinge för en djupare inblick i en riktig digital larmplattform.

http://www.mynewsdesk.com/se/vellinge_kommun/pressreleases/saa-funkar-de-digitala-trygghetslarmen-i-vellinge-kommun-1146729