170410 MSB klargör repeaterövervakningen

BXO:s larmplattform är utmärkt för att hantera och övervaka många olika typer av system som M2M och infrastruktur. Genom åren har vår lösning används för övervakning av ett flertal olika M2M-lösningar, däribland mobiltelefonioperatörers repeatrar.

När det gäller Rakelnätet finns en möjlighet att förbättra övervakningen av såväl tidigare levererade repeatrar som nya installationer med hjälp av BXO LAS. Pålitlig och säker övervakning är av yttersta vikt, då fel som kan uppstå i Rakel-repeatrar kan leda till stora störningar i närområdet, som dessutom kan vara svåra att lokalisera.

Enligt MSBs “Rakeltäckning i inomhuslösningar” ställs det krav på teknisk övervakning. Vi önskade att MSB klargöra vad teknisk övervakning egentligen innebär, och av svaret att döma är det en bemannad övervakning som önskas. 

 
BXO begär klarläggande av villkor för Rakeltäckning i inomhuslösningar.
Fråga till MSB
Angående klarläggande av villkor för Rakeltäckning i inomhuslösningar.
Svar från MSB
Villkor för Rakeltäckning i inomhuslösningar.
Dokument

  

Artikel i IDG

Varning för störsändare!
Ordet störsändare kanske för tankarna till när Sovjet gjorde allt för att tysta BBC, men störsänd­are används i dag till annat – trådlösa nät, gps och flygradar är de nya offren.
Länk till artikel: https://techworld.idg.se/2.2524/1.603936/varning-for-storsandare

 

Mer om LAS
BXO LAS som överordnad systemlösning garanterar öppen och fri konkurrens! Du väljer själv den tekniska lösningen, LAS behandlar bara larmdatan och distrubuerar den i realtid till önskade mottagare - mobilen, tetra-terminalen, DECT, display eller dator - valet är ditt!

Kunder med hög medvetenhet väljer vår säkra lokala SNS-tjänst framför kommersiella publika lösningar. All larmhantering kan då ske helt autonomt utan att behöva skicka via push-servrar utomlands.