Industri

Minimera produktionsbortfall och minska skaderisker med snabb och säker larmhantering.

Secure Notification Service

Skicka larmet utan omvägar med BXO SNS.

Läs mer här

Produktionsstörningar kan bli kostsamma. Ju snabbare man upptäcker störningen och kan åtgärda felet, desto bättre.

Vi hanterar och integrerar larm inom industrin och ser till att driftstörningar snabbt blir synliggjorda, allt för att förebygga flaskhalsar i informationsflödet. Med rätt information möjligör man ett förbättrat arbetsflöde och därigenom en ökad effektivitet.

Vi kan detta med rätt larm till rätt person och du kan själv välja produkt utifrån dina behov och krav!

Leverantörsoberoende

BXO LAS som överordnad systemlösning i industriella lösningar garanterar öppen och fri konkurrens! Du väljer själv den tekniska lösningen, LAS behandlar bara larmdatan och distribuerar den i realtid till önskade mottagare - mobilen, tetra-terminalen, DECT, display eller dator - valet är ditt!

Vi integrerar de vanligaste systemenen som ESPA, OPC, SCADA, SOS Access V4, Modbus med flera, se nedan.

Vi har inget egenintresse i valet av teknisk lösning eller leverantör, utan fungerar som en tredjepartskontroll och överordnad integratör.

Rätt larm till rätt person

Larm kan skickas direkt till rätt person eller eskaleras till larmcentral helt enligt önskemål. Till exempel kan en larmcentral fungera som back up och ta emot larmen om ingen åtgärd görs lokalt inom en viss tid.

Många gränssnitt

Val av larmnät

Våra partners bygger allt från små lokala lösningar till stora nationella nätlösningar - allt efter kundens behov.

 • Publika mobilnät
 • PGSM - Privat GSM-nät
 • WiFi / Wlan
 • TETRA / Digital PMR
 • DECT

Larmmottagare

Du väljer var och hur larmen ska tas emot.

 • Mobiltelefoner med speciell app eller som SMS
 • Surfplattor
 • Datorer
 • TETRA
 • DECT/SpectraLink
 • Personsökare
 • Displaysystem
 • Vidareförmedling till larmcentral

Ensamarbete

Vi har flera lösningar för ensamarbetslarm beroende på de behov man har. Från egna utv appar "EMB Emergency" samt Inomhuspositionering med Bluetooth till andra tredjepartslösningar. Vi kan tillgodose allas önskningar med hjälp av våra partners produkter.
Fallarm, ej i rörelse-larm, påminnelselarm, med mera.

Mer om personlarm »

Explosiva miljöer

Med BXO LAS får man flera gränssnitt och kan använda sig av flera 3:e partsleverantörer av hårdvara - blanda och ge...
Våra samarbetspartners har produkter som är godkända för användning i miljöer med explosionsrisk och uppfyller ATEX- direktiven samt IEC för gas och damm enligt Europeisk och internationell standard. 

Mobil Larmhantering

Med våra unika lösningar för mobil larmhantering kan du inte bara ta emot, acceptera och neka larm, utan även styra och kontrollera extern utrustning.

Läs mer om mobil larmhantering »