Security as a Service

Med larmhanteringen i molnet får du en flexibel lösning som anpassar sig efter din verksamhet.

Omvärlden är i ständig förändring och man kan inte alltid förutsäga hur behoven kommer att se ut i framtiden. En molntjänst för larmhantering växer med dig.

Fördelar med en svenskbaserad molntjänst

Våra molntjänster