160907 Marin leverans av Tetra lösning

Marin leverans av Tetra-lösning

BXO LAS har nyligen levererats till ett projekt inom den marina oljeindustrin. I projektet integrerades brandlarm med ett lokalt tetra-nät och terminaler från Hytera. Brandlarmet kommunicerar via ESPA 4.4.4 och larmen distribueras i klartext till tetra-terminalerna. Lösningen gör det också möjligt att via dator sända ut textmeddelanden (SDS) till terminalerna.

BXO LAS kan även användas med terminaler från Sepura, Cassidian och Motorola. Förutom brandlarm kan en mängd olika system och lösningar integreras, så som OPC, Modbus och SNMP. Läs mer om LAS här.

Mer om lösningar för industrin.

Mer om SDS via dator

Mer om ESPA 4.4.4 här