Objektregister

Ett generellt register för allt från hemtjänstkunder till verkstadsmaskiner

BXO LAS har en funktion som vi kallar objektsregister. I registret lagrar man olika typer av information som har med larmkällor eller resurser att göra. Objektsregistret är dynamiskt och byggs upp helt utan fasta fält.

Vad är ett objektregister?

Vad vill du ha i registret? Det är upp till dig, vi har skapat plattformen, du bestämmer hur den ska användas! 

 

När man klickar på ett aktivt larm så lyfter man på höger sida fram information knuten till det aktuella larmet.

 

 

Så här kan ett kundregister byggas upp. Objektregistrets styrka ligger i att det är helt dynamiskt och kan därmed utformas helt efter dina önskemål!