Secure Notification Service

BXO Secure Notification Service är ett system för att skicka säkra notifieringar till smartphones, med möjlighet att köra hela lösningen lokalt i din egen regi.

Osäkra push-tjänster

Se upp med osäkra push-tjänster som har dolda beroenden på externa/utländska molntjänster.

Läs mer här

Idag marknadsförs många billiga system för att skicka larm till smartphones, men dessa förlitar sig i skrämmande stor utsträckning på utländska molntjänster för att få fram larmen. Ett larm från en pensionär på ett särskilt boende kan passera flera världsdelar, tusentals mil kabel samt mängder av servrar, routrar, switchar och andra typer av nätverksutrustning på sin väg till personalen som oftast finns ett fåtal meter bort på samma avdelning på boendet.

BXO har över 10 års erfarenhet av mobil larmhantering - vi började ett par år innan iPhone existerade - och har under vägen samlat på oss ovärderliga kunskaper inom området samt en hel del kunder som alla förlitar sig på att larmen ska komma fram från punkt A till punkt B oavsett vad som sker i omvärlden. Vi kallar vår lösning BXO Secure Notification Service (BXO SNS).

Fördelar med BXO Secure Notification Service
 

 

Lokal server eller molntjänst
Bilden kan även beskriva andra utsatta system inom landsting, fastighet samt industri mm.

 

Varför BXO Secure Notification Service?

Vad säger myndigheterna?

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver:

"Kommunerna driver många verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel."  

"Kommunerna är skyldiga att ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Planen ska grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris. Det innebär att alla kommuner ska planera och öva för hur de ska hantera till exempel större elavbrott, IT-haverier och översvämningar. Dessutom ska förtroendevalda och anställda utbildas och övas."

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/kommuner

Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen, Stockholm 2016

"Kompetens och förmåga att säkerställa informationssäkerhet är av stor vikt, såväl för enskilda individer, offentliga verksamheter, företag och andra aktörer, som i förhållande till främmande makt och gentemot organiserad kriminalitet."

http://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-2016_89_webb.pdf

FRA årsrapport 2016

"Vi har även kunnat konstatera att statliga aktörer angriper kritisk infrastruktur i Sverige. Syftet kan exempelvis vara att allvarligt störa viktiga samhällsfunktio­ner vid en eventuell kris­ eller krigssituation" 
http://www.fra.se/snabblankar/nyheterochpress/nyhetsarkiv/nyheter/arsrapport2016oforutsagbaromvarld.393.html

Kontakta oss!

Har Du ett system och vill skicka säkra notifieringar till smartphones, med möjlighet att köra hela lösningen lokalt i din egen regi? Kontakta oss!

Ring BXO för mer info!

Bengt Strömberg 
Försäljning och Marknad 
bengt.stromberg
+46706383338