TeleCare

TeleCare ger möjlighet för den som vill att bo kvar längre i det egna hemmet.

Villkorsstyrning med exempel inom TeleCare-området (eHälsa)

TeleCare ger möjlighet för den som vill att bo kvar längre i det egna hemmet.
TeleCare är ett intelligent system med villkorsstyrda larm som ger den boende ökad trygghet i det egna hemmet.
 
Till LAS är ett antal sensorer kopplade via trygghetstelefoner eller trygghetslarmssystem i boendet. Vilken typ av sensorer och hur många som ingår i systemet avgörs utifrån den boendes behov. LAS programmeras med olika villkor som avgör när ett larm ska avges.
 
Syftet med de automatiska TeleCare-funktionerna är att den boende ska känna sig trygg i sitt hem. Den boende kan känna sig säker på att bli uppmärksammad om olyckan skulle vara framme och man blir liggande på golvet utan att själv kunna larma.
 

Exempel:

• En sängsensor indikerar när den boende lämnar sängen. Om den boende inte är tillbaka i sängen inom en viss tid skickas ett larm.
• En rörelsesensor indikerar när någon passerar den. Ett larm kan skickas om den boende inte passerat rörelsesensorn inom förutbestämd tid.
• Ett larm kan även skickas om den boende till exempel inte kommit ut ur badrummet inom den förutbestämda tiden.
 

Egenskaper:

• Obegränsat antal regler/villkor
• Obegränsat antal tidszoner för tidsstyrning
• Obegränsat antal sensorer/larmgivare kan ingå i varje regel
Reglerna definieras av en tekniker i ett speciellt framtaget domänspecifikt språk. 
När detta har gjorts kan samma regel tillämpas på flera kunder. All programmering av regler sker centralt från larmhanteringsmjukvaran LAS.
 
Villkorsstyrning är även mycket användbart inom industrin och andra områden där flera olika system behöver kunna samverka.