Vidar NFC

Internsystem utan klassiska rumsapparater.

Vidar NFC är en trygghetslarmslösning utan klassiska rumsapparater. Intelligenta etiketter, så kallade NFC-taggar, ersätter den klassiska rumsapparaten.

Vidar NFC är en lösning för mobil larmhantering som utnyttjar NFC-teknik för kvalitetssäkring av åtgärder. Lösningen höjer vårdkvaliteten genom bättre uppföljning och bättre stöd för tyst vårdmiljö.

Vår nya NFC-lösning kapar inte bara installationskostnaden, utan ger även en trevligare boendemiljö på äldreboenden och en säkrare hantering av larmen.

När vi utvecklade vårt koncept för tyst vårdmiljö tog vi bort korridordisplayerna för att tvätta bort institutionsstämpeln och ge äldre en mer hemlik boendemiljö. Nu tar vi det ett steg längre och kastar ut lägenhetsapparaterna också.

Fördelar som...

✓ Snabb och enkel installation eftersom ingen kabel-dragning in i boenderum behöver göras.
NFC ger full spårbarhet av larm och aktiviteter ner på utförarnivå.

Teknik/Fakta

  • Konfigurering i datormiljö med ikoner för varje larmtyp
  • Diskret larmhantering med larmvisning i mobiltelefoner, surfplattor eller datorer
  • Loggning och statistikfunktioner
  • Larmvisning sker endast till berörd personal
  • Stöder mRadio™, multiradiolösning
  • Stöd för radiopositionering på ZON-nivå.
  • Stöd för BXO wPager™, WiFi
 

 

 

Genom att använda sig av befintlig WLAN som infrastruktur (ej propreitär DECT/P-sök) blir lösningen mycket kostnadseffektiv. Man får även en låg tekniktröskel så att den egna IT-avdelningen själv kan hantera hela lösningen.

Dåtid

I traditionella trygghetslarmsystem återställs larmet på en grön tryckknapp i den boendes lägenhet. Det gör att man vet att personalen har varit in till den boende efter att denne har larmat, och man kan se det som ett kvitto på att larmet har tagits om hand.

Men vad händer om den boende istället är i den gemensamma matsalen och äter lunch? Med ett traditionellt system så får personalen gå bort till lägenheten och trycka bort larmet. Föreställ dig nu personalens frustration när den boende, som så klart undrar varför de springer iväg istället för att hjälpa till, larmar igen.

Nutid

Med NFC-tekniken får personalen larmet i sin mobiltelefon och återställer larmet genom att låta telefonen nudda brukarens larmknapp. Telefonen känner automatiskt av närheten till larmknappen och rapporterar tillbaka till larmsystemets LAS-server att personalen (vem) är framme vid den boende för att hjälpa.

Nu behövs det inte längre någon grön närvaroknapp inne hos den boende, och det behövs inte heller någon kabeldragning eller något omfattande installationsarbete som stör verksamheten. En liten NFC-tagg i form av en etikett klistras enkelt upp på de ställen man vill ha möjlighet att närvaromarkera sig, utöver brukarens larmknapp.