wPager

Mobil larmhantering i eget trådlöst nätverk.

wPager™ är en WLAN-baserad lösning för larmdistribution och larmhantering. Lösningen bygger på Android-plattformen och WLAN, vilket innebär att användaren får tillgång till en bred produktflora.

Genom att använda sig av befintlig WLAN som infrastruktur (ej propreitär DECT/P-sök) blir lösningen mycket kostnadseffektiv. Man får även en låg tekniktröskel så att den egna IT-avdelningen själv kan hantera hela lösningen.

Lösningen håller en mycket hög säkerhetsnivå och är anpassad för allt från trygghetslarm till drift, brandlarm och säkerhetslösningar. Befintliga larmsystem kan enkelt anslutas till wPager™. BXO tillhandahåller en mängd färdiga gränssnitt, men du kan även själv bygga gränssnitt mot olika system genom det öppna scriptgränssnittet.
 
Den öppna Android-plattformen ger möjlighet att skräddarsy funktionen hos terminalerna, till exempel höja säkerheten genom att ta bort vissa funktioner. Samtidigt ger öppenheten ökad konkurrens och därmed både bättre och billigare produkter. Det är inte ovanligt att man idag kan köpa en Android-telefon med NFC för under tusenlappen.
 
Multifunktionella WLAN-nät har fallit i god jord ute hos kunderna där larm och övrig data kan samordnas i en gemensam lösning.
 
BXO wPager™ lanserades redan 2011.
 
Artiklar
http://telekomidag.se/android-anpassad-larmhantering-for-wlan/
http://www.securityworldhotel.com/se/Nyheter/Produktnyheter/wpager-fran-bxo#
 
 
Mer om mobil larmhantering »