Gränssnitt

LAS hanterar ett stort antal olika gränssnitt och system.

BXO LAS kan hantera ett stort antal olika gränssnitt och system. Många av gränssnitten är extremt flexibla och kan konfigureras för att fungera med flera olika system.

Här nedan följer ett urval av de system vi har integrerat mot:

 • BXO Vidar - kallelsesignal, trygghetslarm och styrsystem
 • OPC-modul för övervakning av industriella processkontrollsystem
 • ModBus
 • SIP-modul - mottagning av uppringande larm, PSTN och SIP
 • CIP - Caretech SIP
 • SCAIP - Social Care Alarm Internet Protocol
 • Antenna/CPC
 • Tunstall DTMF
 • Contact ID
 • ESPA-modul - hantering av larm till och från system med ESPA 4.4.4, som t.ex. brandlarm eller personsökaranläggningar
 • SIO-modul - hantering av larm till och från DECT-system
 • IP-DECT - hantering av larm till och från KIRK eller COBS IP-DECT
 • WLAN telefoni - hantering av larm till och från Polycom SpectraLink
 • Stöd för Ekahau RTLS (Real Time Location System) www.ekahau.com
 • SOS Access Client - övervakad larmöverföring över IP till larmcentral. Läs mer om SOS Access V4
 • SOS Access Server - mottagare för övervakad larmöverföring över IP. Läs mer om SOS Access V4
 • Open IPA (Internet Protocol for Alarm management) - http://ipa.bxo.se
 • GSM-modul - hantering av larm till och från mobila enheter via SMS eller uppringning
 • Asterisk-modul - talstyrning via Asterisk-växlar
 • Salcom (personsökare)
 • CareTech SYSTEM 5000
 • VidiFlex
 • Faci
 • Bosch NurseCall
 • Villkorsstyrning - TeleCARE
 • MiniCall-modul
 • Tetra och digital PMR - status och SDS-meddelanden
 • Dörr-/accesskontroll
 • Videoövervakning
 • RFID
 • Inomhuspositionering med Bluetooth
 • NFC
 • LAS WMI - skicka textmeddelanden från mobiler och datorer
 • Aastra XML interface
 • Appva MCSS
 • Ericsson-LG iPECS
 • NEC DECT/WiFi
 • Tjeders DSS
 • Tjeders RESPOND
 • Tjeders PERFEKT
 • Phoniro Systems PGTT
 • Climax MX8/GX8
 • TWIG Locator
 • Funkwerk
 • OVLS
 • SpectraLink
 • SNMP övervakning
 • Fjärrtillsyn/Nattkamera
 • COBS A-TRAX