xTid

Ledningssystem för systematisk kvalitetsäkring och uppföljning

Planeringsverktyget xTid underlättar arbetet både på särskilt boende och inom hemtjänst. Systemet hanterar planering, kontroll samt uppföljning av aktiviteter och bidrar därigenom till att kvalitetssäkra vården.

Vårt system bygger på BXO SNS - Secure Notification Service - ett system för att leverera notifieringar i realtid till mobiltelefoner, utan att passera mobiljättarnas amerikanska molntjänster. Larmet kan hanteras helt i egen regi, eller om så önskas i molntjänster där all information och funktionalitet hålls inom rikets gränser. 

Mer om BXO SNS

Enkelhet

Insatser och aktiviteter läggs enkelt in och schemaläggs. Information om vad som ska utföras går ut på personalens mobila enheter. Personalen signerar insatsen när den är utförd.

 

Flexibilitet

Systemet hanterar både aktiviteter knutna till boende och allmänna arbetsuppgifter. Varje insats kan grupperas och periodiseras helt efter verksamhetens önskemål. Delegering av insatser kan ske både på individnivå och gruppnivå.

 

 

Funktioner i xTid »

Integritet

I systemet finns roll och säkerhetsinställningar på grupp eller individnivå för att säkerställa den boendes integritet och kvalitétssäkra att rätt personer utför arbetsinsatserna.
 

 

Trygghet

Personlarmsfunktionen som medföljer xTid ökar tryggheten i arbetet genom att man alltid enkelt kan kalla på hjälp från sina kollegor eller via larmcentral.

Schematisk tidslinje som visar en personals arbetsdag