Funktioner i xTid

Så fungerar planeringsverktyget xTid.

Uppföljning

Samtliga händelser loggas och lagras i systemet. Statistik och rapporter presenteras med tydlig översikt och enkel uppföljning.
Rapporter kan schemaläggas och skickas ut via e-post till utvalda personer.

Påminnelse

Om aktiviteten ej utförs inom utsatt tid kan ett larm ställas ut till personal.

Trygghetslarm

Systemet kan användas helt fristående eller i kombination med trygghetslarm. Med full integration använder personalen mobila larmmottagare med tydlig tidslinje som utgör dagens schema. Aktiviteter och insatser kan delegeras på individ eller gruppnivå direkt ut till personalens mobila larmmottagare.

Mobilt planeringsverktyg

Planeringsverktyg integreras i handenheterna med stöd för personlig inloggning samt stöd för NFC (Near Field Communication).

Lösningen har stöd om mobiloperatörens nät temporärt är borta, så kallade “radioskuggor”, dålig täckning eller driftstörningar. Lösningen synkar automatiskt med server när den åter kopplar upp sig.

 

  • Håller reda på beslutade insatser i hemtjänst eller särskilt boende
  • Har ett enkelt verktyg för att skapa scheman
  • Låter användarna ladda ner schemat i sina mobiltelefoner
  • Säkerställer att alla insatser blir utförda av rätt person, på rätt plats och i rätt tid
Schematisk tidslinje som visar en personals arbetsdag
Bild över insatser som ska utföras vid ett besök

Stöd för flera arbetssätt

 

  • Mata bara in beslutade insatser och låt personalen själva ”beta av” listan
  • Schemalägg insatserna i olika ”pass” och låt personalen själv välja pass när de loggar in
  • Schemalägg och tilldela direkt passen till personalen

 

Rapporter

LAS innehåller många standardrapporter. Utöver dessa har vi tagit fram anpassningar för hemtjänst så som:

  • Verkställighetsdatum hos kund – dvs det första besöket hos helt ny kund.
  • Personalkontinuitet – tänk er att klagomål inkommer från kund att många olika personer utför insatserna. Denna rapport visar vilka personer som varit där och utfört insatser under en viss period.
  • Besökskontinuitet – visar hur många olika personalkontakter de boende har. God besökskontinuitet innebär att vårdtagaren får besök av ett relativt litet antal olika vårdgivare, som därmed har förutsättningar att lära känna varandra. Kontinuitet är viktigt inom all typ av vård, men kanske speciellt inom äldrevården och då i synnerhet inom demensvården.

 

Enkelt administrationsgränssnitt

Användargränssnittet är en av de viktigaste delarna när man ska skapa ett enkelt, lätthanterligt och lättförståeligt system. Vi lägger mycket energi och tanke på att utveckla dessa delar med omsorg.

Vi är mycket lyhörda och ger kunderna en stor möjlighet att påverka gränssnittet, till exempel med egna färgscheman och egen uppbyggnad av brukarregistret. Samma färger och texter visas även i mobilen.

Beslutade insatser matas in och kopplas till personer eller objekt i objektsregistret.
Schemaläggningen är lätthanterad med många automatiska funktioner, men låter alltid användaren få sista ordet.