RS-485

RS-485

RS 485, EIA 485 eller ISO 8482 som standarden också kallas, är en teknik för seriell dataöverföring. RS485 är både enkel och ekonomisk, men också mycket robust och är den mest använda busstekniken för larmsystem.

RS 485 specificerar bara hur sändare och mottagare kommunicerar på elektrisk nivå för att överföra bytes (tecken), inte vad tecknen betyder. Det finns olika protokoll som använder RS 485 för dataöverföringen som definierar hur information sedan ska skickas över RS 485-bussen.

Tekniken medger kabellängder på över 1200 meter och hastigheter upp till 35 Mbit/s - dock inte samtidigt, vid den högsta hastigheten är maximal kabellängd endast 10 meter.  En gemensam hastighet väljs för alla deltagarna på bussen när systemet konfigureras. Upp till 32 stationer kan anslutas per segment.

Överföringshastighet Max kabellängd [m]
9600 bit/s 1200
19200 bit/s 1200
200 kbit/s 1000
500 kbit/s 500
1,5 Mbit/s 200
3 Mbit/s 100
6 Mbit/s 100
12 Mbit/s 100
35 Mbit/s 10

Värdena i tabellen gäller för partvinnad kabel med kapacitans < 30 pF/m, impedans mellan 135 och 165 ohm och slingresistans 110 ohm/km.

Kabel

En RS 485-buss består av två ledare, A och B. Ofta drar man även strömförsörjning i samma kabel på ett annat par, därför brukar man behöva två par för en RS485-enhet. Den kabel som används skall vara partvinnad, annars riskerar man att systemet både blir störningskänsligt och avger störningar till andra system.

Kabel som används för datanätverk, exempelvis CAT-5 eller CAT-6, är lämplig för RS485-bussar. I dessa typer av kabel har man 4 par, så då kan det vara lämpligt att använda ett extra par för spänningsmatningen, så att man minskar spänningsfall i kabeln (se tabell nedan).

Färg Signal
Vit-Blå RS-485 A
Blå RS-485 B
Vit-Orange Spänning +
Orange Spänning +
Vit-Grön Jord -
Grön Jord -

Observera att A och B aldrig bör dubbleras på detta sätt. A och B skall alltid ligga på ett eget par.

Nätverkstopologi

Alla enheter är förbundna i en busstruktur (linje). Upp till 32 stationer kan anslutas till ett segment. I början och slutet av varje segment skall en aktiv bussterminering anslutas. Termineringen förhindrar att reflexioner uppstår i kabeln.

Termineringen består av en resistor på 120 ohm som ansluts mellan de båda ledarna. Någonstans i systemet måste också pull up- och pull down-motstånd kopplas in för att hålla ledarna på en känd nivå när ingen enhet sänder.

Busstopologi

Terminering och pull up/down

Om man har problem med att bussystemet inte fungerar bra när man kopplar in terminiering med enbart ett 120 ohms motstånd medan det fungerar hjälpligt helt utan terminering, så beror detta troligen på att 485-kretsarna saknar pull up/down-resistorer. Då kan man lägga till sådan enligt nedanstående bild. Pull up-resistorn har cirka dubbelt så stort värde som pull down-resistorn för att A och B vid vila ska ligga runt 3 volt.

 Bussterminering

 I BXO Vidar finns denna koppling inbyggd i alla enheter och aktiveras genom att ansluta kortslutningsbyglarna på kretskortets baksida.