Mobil Larmhantering

Ett smartare sätt att hantera larm.

BXO Solutions AB är marknadsledande inom säker mobil larmhantering i realtid. Våra lösningar finns på allt ifrån små gruppboenden inom vård och omsorg, med ett enkelt larmbehov, till stora industrilösningar där OPC och RFID är en del av det som skall integreras. Vi presenterade världens första system för mobil larmhantering redan 2006, och sedan dess har många upptäckt fördelarna. 

BXO Pager på Samsung Xcover

Vårt system bygger på BXO SNS - Secure Notification Service - ett system för att leverera notifieringar i realtid till mobiltelefoner, utan att passera mobiljättarnas amerikanska molntjänster. Larmet kan hanteras helt i egen regi, eller om så önskas i molntjänster där all information och funktionalitet hålls inom rikets gränser. 

Mer om BXO SNS

BXO Pager är en mjukvara som förvandlar en vanlig mobiltelefon till en mobil larmmottagare. Larm presenteras grafiskt med olika färgkoder och i prioritetsordning. Anslutningen är övervakad för maximal säkerhet.

Mobil larmhantering är framtidens sätt att distribuera larm på, att visualisera larm eller realisera interaktiva funktioner. Allt på samma plattform, en bärbar enhet som en mobiltelefon eller en handdator.

Att hantera larm handlar inte bara om att sprida signaler och skicka textmeddelanden. Larm ska hanteras på ett intelligent sätt. Larmen ska prioriteras och presenteras på ett sätt som minskar risken för fel.

Vi kompromissar inte med din säkerthet!

Några fördelar med BXO Pager:

 

 

NFC

Med NFC får man helt andra möjligheter och en oöverträffad spårbarhet rakt igenom hela larmlösningen. Med NFC kan du försäkra dig om att larm inte återställs förrän användaren är på plats vid larmpunkten.

Läs mer om NFC här

 

Mångsidighet

BXO Pager är en mångsidig och skalbar tjänst. Här är några exempel på användningsområden:

 • Person-/ensamarbetslarm
 • Larmhantering inom tillverkningsindustrin.
 • Utalarmering av personal, med kvittens att mottagaren sett larmet.
 • Larm direkt till väktare – kortare och snabbare larmkedja.
 • Larmhantering i äldreboende från nya eller befintliga trygghetslarmsystem.
 • Fjärrkontroll för radiotillbehör, dörrar med mera
 • Larm direkt till hemtjänstpersonal.
 • Tidredovisning/-mätning med NFC

Säkerhet

BXO Pager har konstruerats från grunden med tanke på säkerhet ur flera aspekter:

 • Möjlighet till redundans - 2G/3G/4G och WLAN
 • Krypterad överföring
 • Ständigt övervakad förbindelse i både handenheten och centralutrustningen
 • Allt loggas och tidsstämplas för spårbarhet
 • Möjlighet till personlig inloggning
 • Möjlighet till verifiering med NFC-teknik
 • Bygger på BXO SNS-teknik Inget internet behövs!

Kontroll

Med BXO Pager i mobilen bestämmer du hur den ska kunna användas.

 • Appen kan köras i bakgrunden och "poppa upp" vid larm
 • Appen kan köras som enda program på telefonen och därigenom blockerar du åtkomst till appar, kamera, sms mm
 • Genom personlig inloggning bestämmer du vem som ska få tillgång till systemet
 • Med larmutsändningsregler bestämmer du vem som ska få vilka larm, och när

Spårbarhet

Du kan följa historiken för varje larm i detalj och se:

 • När larmet skickades och när det nådde telefonerna
 • Vem som accepterade larmet och när (personlig inloggning)
 • När användaren anlände vid larmpunkten (NFC)
 • När larmet kvitterades och givetvis av vem (personlig inloggning)

Skalbarhet

BXO Pager har olika tjänstenivåer som anpassas efter behov samt vilken typ av lösning man är ute efter.

 • Endast larmvisning (prioriterat, färgkodat, ljud, mm)
 • Larmvisning kombinerad med hantering av larm, styra, kvittera mm.
 • Larmvisning med NFC-stöd, närvaromarkering, styrning och återställning av larmhändelser.
 • Larmknapp, möjlighet att larma direkt från mobilen.

Mer om andra typer av tekniska lösningar för:

- DECT - ASCOM, COBS, Kirk eller Polycom
- SpectraLink
- Personsökare
- TETRA
- Ekahau RTLS (Real Time Location System)

Videoklipp

Matt Ryan demonstrerar här Pager på en Samsung Galaxy S4.