Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi kräver att system och delkomponenter fungerar tillsammans. Det är vi specialister på.

Välfärdsteknik ska bidra till ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet.

Välfärdsteknologi kräver ofta att flera system och delkomponenter integreras och fungerar tillsammans. Just detta är vårt specialområde.

Allt fler kunder väljer att digitalisera sin äldreomsorg genom att implementera en välfärdsplattform. Syftet med en välfärdsplattform är att kunna erbjuda en modern och utvecklingsbar plattform för digitala tjänster som både tillgodoser nuvarande och framtida behov.

Fokuset ligger på enkelhet, användarvänlig och trygghet för personalen och den boende.

BXO Solutions erbjuder nu Kommunen att uppdatera och uppgradera sin mjukvara inom trygghetslarmsystem för att möta de nya kraven om välfärdsteknik och säker vårdkvalitet samt ge en mätbarhet av vården, ex vårdtygd över dygnet, i kombination med ditt befintliga trygghetslarm.

 

I samtliga fall finns möjlighet till följande funktionalitet:

✓ Mobil larmhantering i färgkoder

✓ Personlig inloggning

✓ NFC-stöd

✓ Automatiska rapporter ex vårdtid över dygn, svarstider etc

✓ Möjlighet till integration av medicinsignering, fjärrtillsyn och schemaplanering av insatser i samma applikation.

 

Vi har sedan 2011 erbjudit en helt digitaliserad larmkedja och en säker tjänst för larmförmedling till mobila enheter med möjlighet till autonom drift och utan att vara beroende av internet. Läs mer om Secure Notification Service.