Trygghetslarm

Vi har flera olika lösningar för trygghetslarm.

Äldreboende och sjukhus

Vårdboenden & sjukhus

Vidar - ett öppet internsystem i modern tappning med verksamhetsstöd. Enkelt att hantera samt med mRadio™ som gör det möjligt att hantera flera leverantörers radiotillbehör i en och samma lösning. Systemet passar allt från äldreboenden till sjukhus.

Vidar » Uppgradera befintliga larm »

Vårdboende och LSS

LSS-koncept

BXO LAS LSS - nytt sätt att hantera LSS-boenden lokalt, centralt eller som molntjänst. Vi skalar ned systemlösningen för stora anläggningar så att den passar små boenden, utan att ge avkall på funktionaliteten.

LSS »

Enskilt boende

Larmmottagare

Larmmottagare - säkra lösningar för att hantera larm från enskilt boende i egen regi eller som molntjänst. Lösningarna baserar vi på vår plattform BXO LAS som tar emot alla förekommande trygghetslarm på marknaden, både analoga och mobila, samt har stöd för IP-telefoni. Hantering av trygghetslarm i egen regi via RAKEL är också fullt möjligt.

Larmmottagare »

NFC

Med Vidar NFC byter vi de traditionella rumsapparaterna mot intelligenta etiketter, så kallade NFC-taggar. Etiketterna medger säker verifiering och kvalitetssäkring av larmhanteringen samtidigt som de gör boendemiljön mer hemlik och installationen mycket enklare.

Vidar NFC »

BXO Tempus tidregistrering

Kvalitetssäkring och uppföljning

Bra beslut baseras på bra data. Genom att mäta hur väl verksamheten uppnår de ställda målen får man en grund för förbättringar.

Planeringsverktyget xTid underlättar arbetet både på särskilt boende och i hemtjänst. Systemet hanterar planering, kontroll samt uppföljning och bidrar till att kvalitetssäkra vården.

Läs mer om Tempus och xTid samt Rappoter och Statistik:

Tempus » xTid » Rapporter »