Tempus

Verkligheten i presens. Bättre mätbarhet med integrerat beslutsstödsystem.

Med fler aktörer inom vården behövs riktmärken för verksamheterna och stöd för att mäta hur verksamheterna fungerar. Med ett Business Intelligence-system från BXO får de ansvariga i realtid tillgång till beslutsstöd och mätningar av hur väl verksamheten uppnår de ställda målen.

BXO:s lösning Tempus tar snabbt och enkelt fram kvalitetsindikatorer för vårdverksamheter. Informationen hämtas primärt från de befintliga larmsystemen, men kan även kompletteras med olika tekniker som NFC- och RFID-teknik för bättre spårbarhet och kvalitetssäkring.

Tempus-systemet hjälper till att finna svaren på många frågor:
•    Vilka riktlinjer gäller i kommunen eller organisationen? Uppfyller vi dessa nu?
•    Hur tar man fram ett mätbart kvalitetsindex för de olika vårdaktörerna?
•    Hur länge ska en brukare behöva vänta på hjälp?
•    Vad är genomsnittstiden för ett larm?
•    Hur förändras planerad närvaro över tiden?
•    Se resultat efter en organisationsförändring
•    Jämföra ett eller flera boenden över tiden
•    Enkelt och snabbt ta fram rapporter till anhöriga
•    Uppföljning av verksamheten

Med enkla hjälpmedel kan man ansluta NFC lösningar vilket ger fler möjligheter som till exempel att registrera ankomst, vilka åtgärder som vidtagits samt när de påbörjats och slutförts.

Produktblad

Statistik från trygghetslarmssystemet