LAS från grunden

Vi lämnar inget åt slumpen.

Vi lämnar inget åt slumpen - varje dag genomför vi tusentals automatiska tester. Testerna skapar vi i förväg, innan vi implementerar funktionerna.

Enhetstester

Enhetstester är ett verktyg för programmeraren och en del i den programmeringsmetodik som kallas TDD (Test Driven Development). Dessa tester skrivs på låg nivå för små enkla delar av programmet som har väldefinierade uppgifter. En viktig funktion för dessa tester är att garantera att de testade delarna fungerar oavsett hur man ändrar i programkoden - gör man fel får man veta det direkt och våra servrar kommer automatiskt att göra det omöjligt för denna kod att leta sig ut i produktionen.

Acceptanstester

Acceptanstester använder vi som ett verktyg för systemarkitekten. Testerna fungerar som en specifikation för programmerarna att arbeta emot. När vi gör kundspecifik utveckling kan vi gå igenom ett antal användningsfall med kunden och sedan översätta dessa till automatiska tester. När programmet passerar testerna vet vi att det fungerar som kunden vill. Våra servrar låter oss inte heller släppa någon version av mjukvaran där inte samtliga acceptanstester har gått igenom.

Vad är och hur fungerar Test Driven Development (TDD)?