BXO LAS - En del av det civila försvaret

Välfärdsteknik är en del av civila försvaret

Välfärdsteknik är en del av civila försvaret.

Civilt försvar är den verksamhet som upprätthåller samhällets grundläggande funktioner och som utförs av både offentliga och privata aktörer. En av många grundläggande funktioner är hälso- och sjukvård samt social omsorg. Sektorn har ett högt beroende av väl fungerande välfärdsteknik med hög digital motståndskraft som kan svara upp mot totalförsvarets kravbild. Leverantörer av välfärdsteknik är med sin kompetens, kunskap och resurser avgörande för när tekniken utvecklas, realiseras, används och avvecklas.

Därmed utgör vi leverantörer av välfärdsteknik en del av det civila försvaret – Vi behöver ställa oss frågan om vi gör vad vi kan för att bidra till att öka Sveriges förmåga att verka under mycket störda förhållanden.

Offentliga aktörer som myndigheter, kommuner och regioner har det yttersta ansvaret för att deras verksamheter kan fortsätta verka i så väl kris och ytterst krig. Nivån på cybersäkerheten är avgörande för att samhällets äldreomsorg, hälsovård, skola, vatten och avlopp, avfallshantering och energi ska fungera.

Inför en upphandling måste en ansvarig offentlig aktör noga analysera och fastställa en kravbild som säkerställer att upphandlande varor och tjänster fungerar även under störda förhållanden.

Många gånger kan vi som leverantörer av välfärdstjänster se att kravbilden brister utifrån både vår kunskap om tekniska system och upphandlande verksamhets krav enligt lag, förordning och föreskrifter.

Vad är vårt ansvar i detta? För det är endast tillsammans vi kommer bygga verklig digital motståndskraft. Hur kan vi tillsammans med upphandlande verksamheter förbättra kravställning som i slutändan gynnar oss alla som bor, verkar och vistas i Sverige.

Många frågor men få svar i detta inlägg, likväl så både kan och vill vi ta vårt ansvar för att Sverige står rustade den dagen det otänkbara inträffar.

Försvarsviljan bland leverantörer av välfärdsteknik behöver öka och det är snabbt!

Läs gärna mer om försvarsviljan på FOI:s hemsida:

https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2021-12-09-vad-ar-forsvarsvilja-och-hur-viktig-ar-den.html

 

BXO LAS - en del av det civila försvaret

"Inför en upphandling måste en ansvarig offentlig aktör noga analysera och fastställa en kravbild som säkerställer att upphandlande varor och tjänster fungerar även under störda förhållanden."

Läs gärna mer om försvarsviljan på FOI:s hemsida:

https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2021-12-09-vad-ar-forsvarsvilja-och-hur-viktig-ar-den.html