Inomhuspositionering med Bluetooth

Inomhuspositionering via Bluetooth. LAS och Pager 4 har nu stöd för BLE-fyrar (Bluetooth Low Energy), av typerna Eddystone-UID och Eddystone-TLM.

Inom industrin kan positionering av personer eller föremål vara av kritisk vikt, till exempel vid en olyckshändelse eller där man snabbt vill utrymma ett område. Vid utrymningar är det också bra att veta vilka personer som finns på området och att kunna se när dessa har lämnat. 

Ensamarbete inom industrin utförs ofta inom stora och svåröverskådliga ytor där larm med positionering ger möjlighet till snabbare och säkrare hjälp till den nödställde.  

Mycket tid åt kan gå åt till att leta efter kollegor och utrustning. Genom att implementera positioneringssystem kan arbetet utföras mer effektivt. Att snabbt lokalisera en tekniker, specialist, lediga maskiner eller felanmäld utrustning sparar tid i det operativa arbetet och minimerar driftstörningar.

Lösningen bygger på BXO Secure Notification Service (BXO SNS). 

Med SNS-push är lösningen helt autonom och behöver inte ha någon kontakt mot internet för att fungera. Detta ger en trygghet i det att lösningen inte kan påverkas av yttre faktorer.

BXO har över 10 års erfarenhet av mobil larmhantering - vi började ett par år innan iPhone existerade - och har under vägen samlat på oss ovärderliga kunskaper inom området samt en hel del kunder som alla förlitar sig på att larmen ska komma fram från punkt A till punkt B oavsett vad som sker i omvärlden. Vi kallar vår lösning BXO Secure Notification Service (BXO SNS).