BRIX ZoneAlarm

Zonindelad meddelandetjänst

BRIX ZoneAlarm är en tjänst som bygger på larmförmedlning i zoner.

Användaren loggar in och väljer vilken/vilka zoner hen ska arbeta med.

Vid larm går detta ut till alla som är inloggade i någon av de zoner som den larmande är inloggad i.

 

BRIX ZoneAlarm kan används av:

 

BRIX ZoneAlarm fungerar på: