BRIX NetAlarm

BRIX NetAlarm / BXO Notifier

BRIX NetAlarm/Notifier är en plattform för larmhantering i datornätverk som använder befintlig infrastruktur för att snabbt sända ut meddelanden som exempelvis överfallslarm eller brandlarm till datorer, LCD-displayer eller handdatorer.

BRIX NetAlarm och BXO Notifier är samma larmapplikation det är tjänsten som skilljer dessa åt:

  • BRIX NetAlarm säljs med en hostad eller molntjänst.
  • BXO Notifier sälj i anslutning till lokal LAS larmserver

- fungerar till de flesta av dagens kallelsesignal-anläggningar
- finns för Linux och olika Windows-plattformar, samt kommer även släppas för Android och Google Chrome
- anpassningsbar displaystorlek
- ljudhantering
- färghantering (prioriteringsordning)
- anpassningsbar textstorlek samt teckensnitt
- kombinerbar med mobil larmhantering
- loggning av larm och statistikfunktioner

Äldrevård

Gör din dator till en larmmottagare - se det du vill se. Vem larmar? Var finns personalen? Möjlighet att se brand- och driftlarm.

LCD- och LED-skärmar kan monteras i korridorer och personalutrymmen och ge en mycket tydlig och överskådlig larmpresentation. Här finns inga begränsningar vare sig när det gäller storlekar, antal tecken eller färger.

En regionchef kan se och hantera alla anläggningar samt ta del av övergripande larm som personlarm, brandlarm eller om man så önskar studera ett specifikt äldreboende eller en viss larmtyp.

Displaylösning för äldrevården

Industriella applikationer och företagsapplikationer

Skicka snabbt ut brandlarm till alla medarbetare på kontoret, eller skicka ut meddelanden vid maskinfel på produktionsanläggningar.

Interactive Alarm Control

IAC är ett verktyg som ger kunden möjlighet att själv utforma egna menyer att visas i samband med larm. Varje larm som skickas ut till mottagarna kan ha en unik menystruktur kopplad till sig. Det kan handla om sådant som att starta eller stoppa processer, skicka vidare larmet, meddela andra att man tar larmet eller registrera orsaker och åtgärder. Med IAC kan man skapa lättanvända gränssnitt för de mest avancerade funktioner.

Interactive Alarm Control

Nödlarm

Personer som riskerar att utsättas för hot eller otrygghet på arbetsplatsen kan via Notifier sända ut ett nödlarm från sin dator genom att trycka på en inställbar tangent på tangentbordet. Detta kan vara användbart på bland annat socialtjänstkontor och liknande institutioner.

Notifier som personlarm