Avvikelsemonitorering

Genom tekniker som avvikelsemonitorering, TeleCare och eHälsa kan man upptäcka förändringar i beteendemönster som kan indikera att något inte står rätt till. Tekniken kan öka tryggheten för den som vill bo kvar längre i det egna hemmet.

Till LAS är ett antal sensorer kopplade via trygghetstelefoner, trygghetshubb eller trygghetslarmssystem i boendet. Vilken typ av sensorer och hur många som ingår i systemet avgörs utifrån den boendes behov. LAS programmeras med olika villkor som avgör när ett larm ska avges, eller ansluts till en molntjänst för artificiell intelligens som försöker hitta mönster och avvikelser.

Syftet med monitoreringsfunktionerna är att den boende ska känna sig trygg i sitt hem. Den boende kan känna sig säker på att bli uppmärksammad om olyckan skulle vara framme och man blir liggande på golvet utan att själv kunna larma.

Exempel

Fjärrtillsyn

Fjärrtillsyn möjliggör även en form av avvikelsemonitorering, dels genom att utföra manuell fjärrtillsyn och dels genom att använda kameran som en sensor för automatisk avvikelsemonitorering i kombination med andra sensorer i boendet. 

Egenskaper

Funktionerna finns i LAS sedan 2010 och har över tid utvecklats allteftersom nya sensorer och ny teknik för monitorering har blivit tillgänglig.